Al_baitu jamilatun

Al_baitu jamilatun
Al Baitu jamilatun

Thursday, August 19, 2010

Petua musafar waktu male...Travel in the night

Hadis 1354 jilid 3 sahih Bukhari
Daripada Ibnu Umar Radhiallahu anhu
Daripada Nabi Sallallahu alaihiwaSalam bersabda
Kalau sekiranya orang ramai mengerti apa yang mungkin terjadi dalam musafir sendirian seperti mana yang aku ketahui maka tentulah tiada se ore jua yang akan musafir di waktu male hari sendirian…maknanya bahaya musafir sendirian diwaktu male

No comments: