Al_baitu jamilatun

Al_baitu jamilatun
Al Baitu jamilatun

Sunday, August 22, 2010

larangan fitnah

Sesiapa yang mengatakan kepada saudaranya: Ya kafir, maka kembali dengannnya kepada salah seorang daripada mereka berdua>.

Al-Mukhtasar Al-Mufid Fi `Aqa'idi A'immati t-Tawhid (1/387)

No comments: