Al_baitu jamilatun

Al_baitu jamilatun
Al Baitu jamilatun

Thursday, August 19, 2010

Kitab Sirah Nabi Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi waSalam

Nabi Muhammad Sallallahu alaihi waSallam
Inilah 10 buah kitab rujukan sirah Nabawiyah [lama dan moden... yang penting kepada penuntut ilmu dan menjadi rujukan para ulama. Telah datang pujian-pujian dari para ulama berkenaan kitab-kitab ini.

1) Tabaqat al-Kubra li Ibnu Sa'ad [padanya ada jilid yang tersendiri berkenaan sirah Nabawiyyah]
2) Sirah Ibnu Hisyam
3) Dalailun Nubuwwah li Al-Baihaqi
4) As-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Musthafa li Al-Qadhi Iyadh
5) Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad li Ibnu Qayyim al-Jauziyah
6) Sirah an-Nabawiyyah li Az-Dzahabi( jilid kedua dari Tarikh Islam li az-Dzahabi)
7) Sirah an-Nabawiyyah li Ibnu Kathir
8) Rahiq al-Makhtum li Al-Mubarakfuri
9) Sirah an-Nabawiyyah as-Sahihah li Dr Akram Dhiya al-Umuri
10) Fiqh as-Sirah li Prof Dr Zaid Abdul Karim az-Zaid

No comments: