Al_baitu jamilatun

Al_baitu jamilatun
Al Baitu jamilatun

Sunday, August 22, 2010

halal makan makanan laut seperti ikan rujuk hadis

Dari Abu Huroirah berkata: Rosululloh ShollaIlohuhlaihi wa Sallam bersabda tentang laut, "Airnya mensucikan dan halalbangkainya." Dikeluarkan oleh imam yang empat (at-Tirmidzi, an-Nasa-i,Ibnu Majah, dan Abu Dawud), lbnu Abi Syaibah dan ini adalah lafazh miliknya.Dan dishohihkan oleh Tbnu Khuzaimah dan at Tirmidzi. Juga diriwayatkanoleh Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad(dinukilkan dari kitab bulughul maram) _________________

23 - Hadith kesucian air laut (al-Bahr): dari Abu Hurairah; Rasul bersabda tntg air laut/al-bahr: "airnya mensucikan dan halal bangkainya"ringkasan:Imam Ibn Hajr berkata dlm Bulughu Maaram; ''disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan at-Tirmizi''. syaikh Thariq memberi ta'liq, kata syaikh Thariq; ''berkata at-Tirmizi: "aku bertanya tntg hadith abu hurairah ini kpd al-Bukhari, jawab al-Bukhari: ''ianya hadith sahih''tambahan: hadith ini sahih disisi at-Tirmizi,al-Bukhari,Ibn Khuzaimah dan lain2, hadith ini menjadi dalil bahawa semua haiwan yg dari laut adalah halal walau yg mati terapung. Berkata al-Albani; "dalam hadith tersebut terdpt faedah yg penting bahwa halalnya semua yg mati dari binatang laut..." (silsilah sahihah, 480)

No comments: