Al_baitu jamilatun

Al_baitu jamilatun
Al Baitu jamilatun

Sunday, August 8, 2010

nas al_qur'an yang menjadi usuluddin dalam 20 sifat wajib bg Allah

Dalil Naqli
sifat20:*sumber: Aqidah ASWJ -

Adam bin ibrahim (lepasan al-azhar)(jawatan: penolong pengarah penyelidikan MAIJ) -
m/s 79 hingga 89.1-

wujud = dalil aqli wujudnya Allah adalah adanya alam ini.

qidam = surah al-hadid 57:33-

baqa = surah ar-rahmaan 55:264-

mukhalafatuhu lil hawadith = surah as-syura 42:115-

qiamuhu binafsih = surah al-ankabut 29:66-

wahdaniah = surah al-baqarah 2:1637-

qudrah = surah al-baqarah 2:208-

iradah = surah hud 11:1079-

'ilm = surah al-baqarah 2:2910-

hayah = surah al-furqan 25:5811-

sama' = surah as-syura 42:1112-

basar = surah as-syura 42:1113-

kalam = surah an-nisa' 41:6314-

kaunuhu qadiran = surah al-baqarah 2:2015-

kaunuhu muridan = surah hud 11:10716-

kaunuhu 'aliman = surah al-baqarah 2:2917-

kaunuhu haiyan = surah al-furqan 25:5818-

kaunuhu sami'an = surah as-syura 42:1119-

kaunuhu basiran = surah as-syura 42:1120-

kaunuhu mutakalliman = surah an-nisa' 4:163

No comments: