Al_baitu jamilatun

Al_baitu jamilatun
Al Baitu jamilatun

Wednesday, March 18, 2009

Sahabat Rasulullah SallAllahu alaihi waSalam_Abdullah ibnu Abbas

Abdullah ialah anak Abbas, bapa saudara Nabi SallAllahu alaihi waSalam. Beliau dilahirkan tiga tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Apabila Nabi SAW wafat, Abdullah baru berusia tiga belas tahun. lbunya bernama Lubahah binti Harith yang terkenal dengan panggilan Ummu Fadhal. Ahdullah lahir beberapa tahun sebelum hijrah.

Ketika beliau dilahirkan, ibunya membawanya pergi berjumpa Nabi SAW yang mana baginda meletakkan sedikit air liurnya ke atas lidah bayi itu sebelum Abdullah mula menghisap susu. Ini adalah permulaan ikatan yang erat di antara Abbas dan Nabi SAW yang menjadi bahagian daripada kebaktian dan kecintaannya sepanjang hayatnya.

Apabila Abdullah mencapai usia baligh, beliau menyerahkan dirinya untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Beliau selalu rnengambilkan air ketika baginda ingin berwudhu. Sewaktu solat, beliau akan berdiri di belakang Nabi SAW untuk berjamaah bersama baginda, apabila Nabi SAW pergi mengadakan perjalanan atau bermusafir, beliau turut sama bepergian bersama baginda. Dengan demikian, Abdullah menjadi seperti bayang-bayang Nabi, sentiasa berada di samping baginda.

Dalam semua situasi ini, beliau sentiasa mengambil perhatian dan mengingati apa saja yang dilakukan serta diucapkan oleh baginda SallAllahu alaihi waSalam Hatinya penuh bersemangat dan pemikiran mudanya masih bersih serta tidak bercelaru, mengingati setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan kebolehan dan ketelitian. Dengan cara ini dan melalui pengkajiannya yang berterusan setelah itu, sebagaimana kita akan lihat nanti, Abdullah menjadi salah seorang dan sahabat Nabi SAW yang paling berilmu dan meriwayatkan hadith-hadith Nabi SAW yang sentiasa berada di dalam ingatan generasi Muslim selepas itu.

Diriwayatkan bahawa beliau meriwayatkan kira-kira seribu enam ratus enam puluh hadith-hadith Rasulullah SAW yang dicatit dan disahihkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim.

Nabi SAW kerap mendekatkan Abdullah yang masih kanak-kanak itu pada diri baginda. Pada suatu hari Rasullah memanggil Abdullah yang sedang merangkak-rangkak di atas tanah, menepuk-nepuk bahunya dan mendoakannya:

“Ya Allah, jadikanlah Ia seorang yang mendapat pemahaman mendalam mengenai agama Islam dan berilah kefahaman kepadanya di dalam ilmu tafsir.”

Sesudah itu, banyak kali Rasulullah SAW mengulangi doa tersebut untuk anak saudaranya itu dan kemudian Abdullah ibnu Abbas menyedari bahawa seluruh hidupnya haruslah dihabiskan untuk mengejar ilmu pengetahuan. Nabi SAW juga mendoakan beliau agar bukan saja mendapat ilmu pengetahuan dan pemahaman bahkan juga hikmah dan kebijaksanaan. Abdullah menceritakan peristiwa berikut mengenai dirinya:

“Suatu ketika Nabi SAW hendak mengambil wudhu’, maka aku bersegera mendapatkan air untuknya. Baginda gembira dengan apa yang telah aku lakukan itu. Sewaktu baginda hendak memulakan solat, baginda menunjukkan isyarat supaya aku bendiri di sebelahnva. Namun, aku berdiri di belakang baginda. Setelah selesai solat, baginda menoleh ke arahku lalu berkata:

“Hai Abdullah, apa yang menghalang engkau dari berada di sebelahku?”Aku berkata: “Ya Rasulullah, engkau terlalu mulia dan terlalu agung pada pandangan mataku ini untuk aku berdiri bersebelahan denganmu.”

Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit lalu berdoa:

“Ya Allah, kurniakanlah ia hikmah dan kebijaksanaan dan berikanlah perkembangan ilmu daripadanya.”

Tidak syak lagi doa Rasulullah SAW itu dikabulkan untuk Abdullah yang masih muda belia, dan hal ini dibuktikan dengan berlalunya masa di mana Abdullah memiliki kebijaksanaan yang melebihi usianya. Tetapi hikmah itu hanya datang dengan kebaktian dan kesungguhan mengejar ilmu pengetahuan di masa Nabi SAW masih hidup dan selepas kewafatan baginda.

Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah tidak pernah meninggalkan majlis-majlis yang diadakan oleh baginda, dan beliau sentiasa mengingati apa saja yang diucapkan oleh baginda SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau sentiasa berusaha pergi menemui seberapa ramai sahabat yang mungkin terutamanya para sahabat yang mengenali Nabi lebih lama dan beliau mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka semua. Setiap kali beliau mendengar bahawa seseorang mengetahui mengenai sesuatu hadith Nabi SAW yang tidak diketahuinya, beliau segera pergi menemui orang itu dan mencatit hadith tersebut. Beliau selalu meneliti dan menyelidiki hadith-hadith yang diterimanya dan akan membandingkannya dengan lain-lain laporan yang diterimanya. Beliau selalu pergi mendapatkan para sahabat lain sehingga tiga puluh orang untuk mengesahkan satu-satu persoalan yang didapatinya itu.

Abdullah menerangkan apa yang telah dilakukannya setelah beliau mendengar bahawa salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengetahui suatu hadith yang tidak diketahui olehnya:

“Aku pergi menemuinya sewaktu dia tidur siang dan membentangkan jubahku di pintu rumahnya. Angin meniupkan debu ke atas mukaku sewaktu aku menunggunya bangun dari tidurnya. Sekiranya aku ingin, aku boleh mendapatkan keizinannya untuk masuk dan tentu dia akan mengizinkannya. Tetapi aku lebih suka menunggunya supaya dia bangun dalam keadaan segar kembali. Setelah ia keluar dan mendapati diriku dalam keadaan itu, dia pun berkata: “Hai sepupu Rasulullah! Apa jadi dengan engkau ini? Kalau engkau mengirimkan seseorang kemari, tentulah aku akan datang mendapatkanmu” Aku berkata: “Akulah yang sepatutnya datang rnendapatkan engkau, kerana ilmu itu dicari, bukan datang sendiri.” Aku pun bertanya kepadanya mengenai hadith yang diketahuinya itu dan mendapatkannya daripadanya”

Dengan cara ini, Abdullah yang berdedikasi itu sentiasa bertanya, bertanya dan terus bertanya. Dan dia sentiasa menapis, menyaring dan menyelidiki dengan mendalam maklumat yang diterimanya dengan hatinya yang penuh minat dan berhati-hati.

Abdullah bukan saja pakar dalam meriwayatkan hadith-hadith, bahkan beliau juga turut mengabdikan dirinya mendapatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu yang luas. Beliau memiliki rasa ta’jub yang khusus terhadap sahabat-sahabat seperti Zaid bin Thabit, pencatit wahyu, qadhi dan penasihat yang terkemuka di Madinah, pakar dalam hukum warisan dan dalam membaca al-Qur’an.

Bila Zaid berniat untuk pergi bermusafir, Abdullah yang masih muda itu akan berdiri dengan hormat di sebelahnya dan mengambil tali kekang kenderaannya dan berlagak seperti hamba yang hina di depan tuannya. Zaid berkata kepadanya: “Hai sepupu Rasulullah, janganlah begitu.”

Abdullah berkata: “Begitulah cara yang disuruh supaya kita menghormati sahabat yang lebih alim di kalangan kita.”

Zaid menjawab: “Tunjukkanlah tanganmu.”

Abdullah menghulurkan tangannya. Zaid mencapainya lalu menciumnya dan berkata: “Begitulah cara yang disuruh kita agar melayani ahli bait Rasulullah SAW.”

Semakin bertambah ilmu Abdullah, maka semakin bertambahlah beliau dalam perawakan dan ketinggiannya. Beliau berkulit cerah campur kuning, berbadan tinggi, tidak kurus, sikapnya tenang dan wajahnya berseri-seri. Ia selalu mencelup janggutnya dengan inai. Masruq ibn aI-Ajda berkata mengenainya:

“Apabila engkau melihat Abdullah ibn Abbas maka engkau akan mengatakan, bahawa ia seorang manusia yang tampan. Apabila engkau berkata dengannya, nescaya engkau akan mengatakan, bahawa ia adalah seorang yang paling fasih lidahnya. Jikalau engkau membicarakan ilmu dengan Abdullah ibn Abbas, maka engkau akan mengatakan bahawa Ia adalah lautan ilmu.”

Di samping tubuhnya yang bagus, Abdullah ibn Abbas mempunyai akhlak yang terpuji, budi pekerti mulia dan hati yang tawadu’, tetapi tegas dan tidak suka melakukan perbuatan sia-sia.

Khalifah Umar ibn al-Khattab selalu mendapatkan nasihatnya ke atas permasalahan-permasalahan negara yang penting dan menerangkan beliau sebagai “pemuda yang matang.”

Selanjutnya, Umar pernah berkata: “Sebaik-baik tafsir al-Qur’an ialah dari Ibnu Abbas. Apabila umurku masih Ianjut, nescaya aku akan selalu bergaul dengan Abdullah ibn Abbas.”

Saad ibn Abi Waqqas nenerangkan beliau dengan kata-katanya ini:
“Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat dalam memahami sesuatu, yang lebih berilmu dan lebih bijaksana daripada Ibn Abbas. Aku telah melihat Umar memanggilnya untuk membicarakan masalah-masalah yang sukar di depan kehadiran ahli Badar di kalangan Muhajirin dan Ansar. Ibn Abbas berbicara dan Umar tidak memandang remeh akan kata-katanya itu.”

Sifat-sifat inilah yang menjadikan Abdullah ibn Abbas terkenal sebagai “muslim yang paling alim di kalangan ummah ini.” Abdullah ibn Abbas tidak berpuas hati dengan setakat mengumpulkan ilmu pengetahuan. Beliau merasakan bahawa beliau mempunyai tugas ummah untuk mengajar mereka yang mencari ilmu pengetahuan dan seluruh umat Islam pada umumnya. Lalu beliau mengajar dari rumahnya dan rumnahnya menjadi sebuah universiti.

Kelas-kelas pengajian yang diadakan oleh Abdullah Ibnu Abbas sentiasa mendapat sambutan yang sungguh menggalakkan. Salah seorang sahabatnya menceritakan permandangan biasa selalu terjadi di depan rumahnya:
“Aku melihat muslim muslimat ramai berkumpul di atas jalan-jalan yang menuju ke rumahnya sehingga hampir-hampir tiada jalan kosong di situ. Aku masuk ke dalam dan memberitahu beliau mengenai orang ramai yang berkumpul di pintunya, lalu dia berkata: “Tolong ambilkan air untuk aku berwudhu’.” Beliau mengambil wudhu’ lalu duduk dan berkata: “Keluarlah dan katakan kepada mereka: “Barangsiapa yang ingin bertanya mengenai Qur’an dan surah-surahnya, maka benarkan ia masuk.”

“Aku lakukan perintahnya itu dan orang ramai berpusu-pusu masuk sehingga rumahnya penuh sesak. Apa saja yang ditanyakan mereka kepadanya, maka Abdullah dapat menjelaskan dan bahkan dapat menambahkan keterangan mengenai pertanyaan bagi persoalan yang dikemukakan. Kemudian, beliau berkata (kepada murid-muridnya): “Berilah jalan pada saudara-saudara kamu.” Kemudian beliau berkata kepadaku: “Keluarlah dan katakanlah: Barangsiapa yang ingin bertanya mengenai al-Qur’an dan tafsirannya, maka benarkanlah ia masuk” Sekali lagi, rumahnya itu dipenuhi dengan muslim muslimat ramai yang ingin bertanyakan soalan yang dimaksudkan dan Abdullah berjaya menerangkan serta menambahkan lagi keterangan mengenai persoalan yang dikemukakan sehingga mereka berpuas hati.”

Dan demikianlah berterusan muslim muslimat ramai berduyun-duyun keluar masuk untuk membincangkan ilmu fiqh, halal dan haram dalam Islam, hukum warisan, ilmu bahasa, syair dan etimologi.

Untuk mengelakkan kesesakan muslim muslimat ramai yang berduyun-duyun masuk untuk membincangkan pelbagai masalah dalam satu hari, Abdullah bercadang untuk mengadakan satu hari yang khusus bagi sesuatu pelajaran. Hanya satu permasalahan berkaitan Al-Qur’an yang diajarkan kepada mereka dalam satu hari manakala pada hari yang lain beliau mengajar masalah fiqh pula. Sunnah Nabi, syair, sejarah bangsa Arab sebelum Islam, masing-masing dikhususkan pada hari-hari tertentu. Abdullah ibn Abbas memasukkan daya ingatan yang kuat dan pemikiran yang sukar dalam pengajaran-pengajarannya. Keterangan-keterangan yang disampaikannya begitu jelas, logik dan tepat. Hujah-hujahnya sangat meyakinkan, disokong oleh nas-nas yang tepat dan fakta-fakta sejarah yang berlaku.

Suatu ketika beliau pernah menggunakan kekuatan keyakinannya yang sukar itu sewaktu kekhalifahan Ali. Sejumlah besar para penyokong Ali yang menentang Muawiyah baru saja meninggalkannya. Abdullah ibn Abbas pergi menemui Ali dan meminta ia untuk berucap kepada mereka. Ali keberatan kerana khuatir kalau-kalau Abdullah berada dalam bahaya di tangan mereka, namun beliau rnemberi jalan juga kepadanya kerana Abdullah optimis bahawa tiada apa yang akan berlaku kepadanya.

Abdullah mendapatkan orang-orang itu ketika mereka sedang leka beribadah. Sebahagian dari mereka enggan membenarkan beliau berucap, namun yang lain-lainnya bersedia mendengar kata-katanya.

Abdullah bertanya: “Katakanlah padaku, apa yang menyebabkan kamu rasa terkilan terhadap sepupu Rasulullah, suami puterinya dan orang yang pertama beriman kepada baginda?”

Orang-orang itu pun mengadukan tiga perkara utama terhadap Ali. Pertama, beliau telah melantik orang supaya bertahkim dalam persoalan yang berhubung dengan agama Allah — bermaksud bahawa Ali telah bersetuju untuk menerima keputusan tahkim Abu Musa al-Asy’ari dan Amru ibnu al-As dalam menentang Muawiyah. Kedua, Ali berperang tetapi tidak mengambil harta rampasan ataupun para tawanan. Ketiga, beliau enggan menerima jawatan Amir al-Mu’minin ketika proses perdamaian meskipun kaum Muslimin telah mengambil bai’ah kepadanya dan beliau menjadi amir yang sah bagi mereka. Bagi mereka Hal itu jelas menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menandakan bahawa Ali telah bersedia mengaibkan kedudukan sahnya sebagai Amir al-Mu’minin,

Dalam jawapannya, Abdullah bertanya mereka apakah beliau boleh membacakan ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith Rasulullah SAW yang ada hubungan dengan kritikan mereka, yang tidak dapat mereka nafikan dan supaya mereka bersedia mengubah kedudukan mereka. Mereka menjawab bahawa mereka sanggup mendengarnya, lalu Abdullah pun berkata:

“Mengenai kenyataan kamu yang mengatakan bahawa Ali telah melantik orang untuk mengadakan tahkim dalam persoalan yang berhubung dengan agama Allah, Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi telah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh haiwan buruan ketika di kawasan Tanah Haram atau ketika sedang menunaikan haji. Sekiranya salah seorang kamu melakukannya dengan niat sengaja, maka gantinya hendaklah kamu mensedekahkan seekor haiwan ternakan yang sama nilainya dengan haiwan yang dibunuhnya dan diputuskan oleh dua orang di kalangan kamu’

‘Demi Allah, aku memohon pada kamu! Apakah putusan yang dilakukan oleh manusia dalam persoalan yang berhubung dengan pemeliharaan darah dan nyawa mereka dan mengadakan perdamaian di antara mereka lebih patut diperhatikan daripada putusan ke atas seekor arnab yang nilainya hanya seperempat daripada sedirham”

Jawapan mereka ialah sudah tentulah putusan perdamaian itu lebih utama dan penting dalam memelihara darah kaum Muslimin daripada membunuh haiwan buruan di kawasan tanah suci yang diharamkan Allah ke atas manusia.

“Adakah kita sudah selesaikan perkara ini?’ tanya Abdullah dan kemudian mereka menjawab:

“Allahumma, naam - ya, wahai Allah. Abdullah meneruskan kata-katanva “Manakala perkataan kamu bahawa Ali berperang tetapi tidak mengambil orang tawanan perang sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, apakah kamu benar-benar ingin mengambil “ibu”mu, Aisyah sebagai tawanan dan melayannya seperti haiwan buruan sebagaimana biasa layanan terhadap para tawanan? Jika jawapan kamu ialah ya , jadi kamu telah jatuh ke dalam kekufuran terhadap Allah, Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi, Dia telah berfirman:

“Kamu itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mu’min dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka.”
(al—Ahzab:6 ).

“Kamu pilihlah sendiri apa yang kamu suka” kata Abdullah lalu kemudian beliau bertanya: “Maka apakah kita telah selesaikan perkara ini?”

Mereka menjawah: “Allahumma, naam — Ya Allah, ya!” Abdullah meneruskan kata-katanya: “Sedang bagi kata-kata kamu bahawa Ali telah menolak gelaran Amir al-Mu’minin, (ingatlah) bahawa Nabi SAW sendiri di waktu perjanjian Hudaibiyah, menuntut agar kaum musyrikin menulis dalam perjanjian perdamaian itu yang diakhirinva dengan kata-kata: “ini adalah apa yang telah dipersetujui oleh Rasulullah, lalu mereka membantah: “Jika kamu beriman bahawa kamu ini utusan Allah, kami pasti tidak menghalang kamu dari rnemasuki Kaabah dan kami juga tidak memerangi kamu. Hendaklah kamu tulis Muhammad bin Abdullah.”

Rasulullah SAW bersetuju dengan tuntutan mereka, namun baginda berkata: “Demi Allah, aku adalah Rasul Allah meskipun mereka menolakku.”

Pada ketika ini, Abdullah ibn Abbas bertanya para pembangkang tersebut: “Apakah kita telah menyelesaikan perkara ini?”

Dan sekali lagi jawapan mereka ialah: “Allahumma, naam — Ya Allah, ya!”

Salah satu dari hasil keahlian lisan yang ditunjukkan oleh Abdullah melalui pengetahuannva yang mendalam dalam ilmu al-Qur’an dan sirah Rasulullah SAW dan juga kekuatan hujah dan pandai memberi keyakinan telah menyebabkan orang-orang yang rnengeluarkan diri mereka dari kumpulan Ali itu, berjumlah kira-kira dua puluh ribu orang, kembali ke dalam barisan Ali. Namun demikian, kira-kira empat ribu orang tetap berdegil. Mereka ini kemudian dikenali dengan nama Khawarij.

Dalam situasi ini dan juga lain-lain situasi, Abdullah lebih suka memilih perdamaian daripada perang, dan logik daripada paksaan dan keganasan. Walaubagaimanapun, beliau tidak hanya dikenal kerana keberaniannya, pemikiran tajamnya dan ilmunya yang luas, beliau juga terkenal kerana kemurahan hati dan kedermawanannya, Sebahagian daripada teman-temannya berkata:

Kami tidak pernah melihat sebuah rumah yang ada makanan dan minuman atau ilmu melebihi rumah lbn Abbas.”

Beliau amat mengambil berat dan bersimpati terhadap keadaan masyarakat. Beliau pernah berkata:

“Bila aku mengetahui pentingnya satu ayat daripada Kitab Allah, aku berharap agar semua orang turut rnengetahui apa yang telah kuketahui itu.”

“Bila aku mendengar seorang pemerintah muslim yang memerintah dengan adil dan saksama, aku merasa gembira dan mendoakannya. “Bila aku mendengar hujan turun di kawasan kaum Muslimn, aku merasa amat gembira.”

Abdullah ibn Abbas beristiqamah di dalam kebaktiannva. Beliau selalu berpuasa dan kerap berjaga malam untuk berihadah. Beliau selalu menangis ketika sedang solat dan membaca al-Qur’an. Dan apabila beliau membaca ayat-ayat yang menyentuh mengenai kematian, kiamat dan hari akhirat, suaranya menjadi berat kerana tangisan yang keras.

Beliau meninggal dunia ketika berusia tujuh puluh satu di kota taif pada tahun 68 Hijrah, Jenazahnya disembahyangkan oleh Muhammad bin Hanafiah bin Ali bin Abi Talib.

_________________
Ditulis/Disusun oleh
g@y@t
http://Al-Ahkam.com.my/Forum/]http://Al-Ahkam.com.my/Forum/

No comments: